Isı Nedir, Nasıl Taşınır?

Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemden, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Birimi kalori (cal)'dir. Isı dört farklı biçimde açığa çıkmaktadır.

1. Yanma gibi kimyasal reaksiyon yoluyla

2. Atom bombasındaki gibi nükleer reaksiyon yoluyla

3. Sürtünme gibi mekanik yollarla

4. ALF'deki gibi ışınım yoluyla

Sıcaklık ile ısı kavramları genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Sıcaklık bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Belli sıcaklıktaki bir cisim titreşen atomlardan meydana gelir. Titreşimin seviyesi cismin sıcaklığını belirler. Cisme enerji verildiğinde atomlar arası titreşimler artacağından cismin sıcaklığı da artar. Sıcaklık birimi santigrad (C), fahrenhayt (F) veya kelvin (K)'dir.
Isı enerjisi üç farklı biçimde transfer edilebilir;

 

                                                                               

 

 

                                          

Temas ile:Herhangi iki madde birbirine temas ettiğinde, ısının yüksek sıcaklıktaki maddeden daha düşük sıcaklıktaki maddeye doğru hareketinden doğan ısı iletim yöntemi olup bu yönteme örnek olarak elektrikli su ısıtıcıları, ütülerve elektrikli ocaklar verilebilir.

Taşınım ile: Isı, belli bir kaynakta üretilir ve üretilen ısı direkt olarak hava gibi gazlar ya da su gibi sıvı maddeler üzerinden iletilir. Lokal ısıtmada ya da endüstriyel ısıtmada kullanılan çeşitli ısıtma sistemleri bu iletim yöntemi ile çalışmaktadır.
Işınım ile: Isı, bir ışık kaynağından çıkan fotonlar sayesinde taşınır ve herhangi bir maddeyle temas etmesi sonucu ısı iletimi gerçekleşmiş olur. Isıyı verimli ve homojen şekilde kullanmak için en uygun yöntemdir. Güneşin ve ALF'in bizi ısıtmasını bu gruba örnek olarak verebiliriz.