İnsanın Isı İhtiyacı

İnsan ısınmak (vücut sıcaklığını belirli bir seviyede tutmak) için belli bir kaloride ısıya ihtiyaç duyar. Bu ısı normal şartlarda yediğimiz besinlerin vücudumuz tarafından yakılması sonucu karşılanmaktadır. Ancak ortam sıcaklığı düşükse vücut ürettiği ısıyı kaybedeceğinden giysilerle vücudu izole etmek, ortam sıcaklığının çok daha düşük olduğu durumlarda ise ısıtıcılar vasıtasıyla vücuttaki ısı kaybını dengelemek gerekir.

İnsan metabolizması ortalama 36,5°C'ye programlanmıştır. Eğer vücut sıcaklığı bu değerin 1°C kadar altına düşerse ve ortamda vücudumuzun ısınmak için ihtiyaç duyduğu kalori miktarını karşılayabilecek bir ısıtıcı yoksa metabolizmamız tüm fonksiyonları ile vücut sıcaklığı dengelemeye çalışır.

Vücut sıcaklığımızdaki düşüşe tepki olarak ilk önce kan damarlarımız daralarak derideki ısı kayıpları azaltılır. Çeşitli hormonlarla metabolizma hızı arttırılarak vücut sıcaklığı yükseltilir. Tüm bunlar yeterli olmaz ise refleks olarak titreme devreye girerek kas kasılmaları sonucu üretilen ısı ile vücut sıcaklığı arttırılmaya çalışılır.

Eğer vücut ısısı 1°C' den daha fazla düşer ise kanın vücudun uzak uzuvlarından ve vücut yüzeyinden çekilmesi ve hatta kangren gibi hayati sonuçlar oluşabilir.