Dalga Spektrumu

Dalga spektrumu, Gama ışınları gibi atomaltı değerlerden başlayıp, Radyo dalgaları gibi kilometrelerce uzunluklara kadar uzanan, bilinen tüm ışımaları içeren bir tablodur. Nasıl ki elementler periyodik tabloda belirli bir sıraya göre dizilmişse, ışımalarda dalga spektrumunda dalga boylarına ve enerjilerine göre dizilmişlerdir.

Gözlerimizin gördüğü ışık, dalga spektrumunun 0.380 ila 0.760 µm arasındaki kısmına tekabül etmektedir. Dalga spektrumunun bu aralıktaki görünür kısmı gök kuşağının sahip olduğu kırmızıdan, mor ve maviye kadar bütün renkleri içermektedir. Bu renklerin her biri 0.380 ila 0.760 µm arasında kalmak koşulu ile farklı dalga boylarına karşılık gelmektedir.

Gama, X ve Ultraviyole ışınları gibi görünür ışınlardan daha kısa dalga boyuna sahip ışımalar çok daha büyük enerjiye sahiptirler. Radyo, Mikrodalga ve İnfrared gibi ışımalar ise görünür ışınlardan daha büyük dalga boyuna sahiptirler ve enerjileri daha düşüktür.