Infrared (Kızıl Ötesi) Nedir?

Güneş, Nükleer füzyon yoluyla oldukça büyük miktarlarda enerji üretir ve bu enerjiyi farklı dalga boylarında yayar. Uzayda 1.080.000.000 km/saat hızda yaklaşık 8 dakika süren bir yolculuktan sonra, güneş ışınları yer yüzeyine ulaşır. Infrared (Kızıl Ötesi) ışınlar Güneş tarafından yayımlanarak dünyamıza ulaşan ışınların içinde de bulunmaktadır. Gündüz yeryüzü, güneş ışınlarının kızıl ötesi etkisiyle ısınır, gece ise ısıyı kızıl ötesi ışıma biçiminde salarak soğur

İnfrared ışınlar dalga spektrumunda görünür ışınlar ile mikrodalga ışınlar arasında bulunurlar. Dalga Boyu 0.760 µm ile 1000 µm arasında değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda Infrared ışıma kendi içinde Kısa Dalga (0.76 - 1.5 µm), Orta Dalga (1.5 - 5,6 µm), ve Uzun Dalga (5,6 - 1000 µm) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Infrared ışınlarının görülebilir diğer ışınlardan farkı ısıyı çok daha iyi taşıyabilmesidir. 18. Yüzyılın sonlarına doğru İngiliz astronomi bilgini Sir William Hershel, güneş ışığının ısıtıcı etkileri üzerinde çalışmalar yaparken, görülebilir ışık tayfının ötesindeki kızıl ötesi ışıma enerjisinin varlığını keşfetmiştir. Deneylerinde bu bölgedeki ışığın çıplak gözle görünememesine rağmen görünür ışıktan çok daha fazla ısıtma etkisine sahip olduğunu gözlemlemiştir.

Infrared ışınlar insanlar tarafından ancak ısı olarak hissedilebilirler. Bir süre yandıktan sonra parlaklığını yitirmiş bir mangal kömürünün üzerine elimizi tuttuğumuzda hala infrared olarak yaydığı ısıyı rahatlıkla hissedebiliriz.

İnfrared ışınlar, bir yüzeyle temas ettiği zaman, enerji ısı biçiminde açığa çıkar. Bu enerji insanlar için zararlı değildir. Çünkü infrared ışınlar örneğin X-Işınlarında olduğu gibi molekülleri dönüştürebilecek (bozacak) biçimde enerjiye sahip değildirler.

Infrared ısıtıcılar ışıma yoluyla ısıtma yaparlar. Sistem, fotonların (filamentten çıkan ışınlar) vasıtası ile havayı aracı olarak kullanmadan çarptığı insanlar ya da nesnelere enerjilerini bırakıp onları ısıtmasıyla çalışır. Daha sonra ısınan cisimler ortam havasının ılınmasını sağlar. ALF ile insanları ısıtmak için hava gibi çok büyük hacimli bir aracı ortamı ısıtmaya gerek olmadığından enerji harcamalarınız düşer.